Schema Höst 2019

Schemat kan komma att ändras vid behov och då meddelas detta i god tid innan. 

Inomhuspassen sker aldrig i hela gymmet utan lämnar öppet för egen träning parallellt. Alla respekterar varandra och lokalens gällande ordningsregler gäller.

Extra pass meddelas via mail, i app och sociala medier. 

Vi behåller oss rätten att ställa in pass vid lågt deltagarantal och detta meddelas till bokade via mail. 

Kom i tid, annars kan din plats lämnas till kölistad.

Boka av och på i så god tid som möjligt för att vi ska kunna planera så bra pass för er som möjligt. Senaste avbokning 2h innan. 1 bokning utan närvaro fryser 1 av dina 4 bokningar.