Schema 2020

Schemat kan komma att ändras vid behov och då meddelas detta i god tid innan. 
Inomhuspassen sker aldrig i hela gymmet utan lämnar öppet för egen träning parallellt. Alla respekterar varandra och lokalens gällande ordningsregler gäller.
Extra pass meddelas via mail, i app och sociala medier. 
Vi behåller oss rätten att ställa in pass vid lågt deltagarantal och detta meddelas till bokade via mail.
Kom i tid, annars kan din plats lämnas till kölistad.
Boka av och på i så god tid som möjligt för att vi ska kunna planera så bra pass för er som möjligt. Senaste avbokning 2h innan. 1 bokning utan närvaro fryser 1 av dina 3 bokningar.

Schemat är just nu speciellt anpassat för de rådande omständigheterna med Covid-19. Tex försöker vi ha så många pass som möjligt utomhus, mer tid mellan passen och inte 2 pass igång samtidigt.