SummerXGames 2023

När: Datum för 2024 års summerXgames kommer snart!


LocationKravprofil

Kravprofil: Scaled/ First timers

Clean & Jerk 40/30kg

Snatch: 35/25kr

Thrusters: 30/20kg

Deadlifts: 70/50kg

Dumbells: 1*22,5/15kg

Wallball: 6/4kg

 

Inget krav på att hantera i full standard, men kan förekomma som skalat alternativ:

Toes2bar

Pullups

 

Kravprofil: ”Intermediate”

Clean & Jerk 60/40kg

Snatch: 50/35kg

OH-squat: 50/35kg

Thrusters: 50/35kg

Deadlifts: 100/70kg

Dumbells: 2*22,5/15kg

Wallball: 9/6kg

Pullups: Ja

Doubleunders: Ja

Toes2bar: Ja

HSPU: ja

Ropeclimbs: ja

 

Svårare, gymnastiska övningar kan förekomma i WODs som tex vid final eller vid upplägg för ”seperation” mellan lag.

Vikter ovan är vikter som kan hanteras i WODs. Vikter kan frångå från ovan vid tex 1RM-event.

*alla vikter och rörelser ovan är ingen indikation på hur event exakt kommer se ut och vad för event det blir utan används som riktmärke för att du ska välja rätt klass som blir roligast för dig. Är du osäker, rådfråga med din coach. Tex vikter kan variera beroende på upplägg i WODS

 

*lag med båda deltagare över 50år eller under 16år kan vikter skalas för master/junior-anpassning. 

Impressions